EXPERTISE VOORWAARDEN

Exclusief voor HISWA-leden die jachten keuren: de HISWA Qualified Yacht Surveyors

Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de HISWA voorwaarden voor expertise, zoals deze luiden volgens de laatstelijk ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam gedeponeerde tekst.

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden.