Expertiseburo Bunschoten

Grondige en gedegen inspectie van het pleziervaartuig wat u op het oog heeft is een passie voor Ton Bunschoten (Ing.Scheepsbouwkunde) van Expertiseburo Bunschoten. Steeds weer is de doelstelling de uitvoerige inspectie in een zo duidelijk mogelijk HISWA rapport weer te geven voor een objectieve weergave van de inspectie.

 

Expertiseburo Bunschoten

Grondige en gedegen inspectie van het pleziervaartuig wat u op het oog heeft is een passie voor Ton Bunschoten (Ing. Scheepsbouwkunde)van Expertiseburo Bunschoten. Steeds weer is de doelstelling de uitvoerige inspectie in een zo duidelijk mogelijk HISWA rapport weer te geven voor een objectieve weergave van de inspectie.

Het rapport wordt bij tevens uitgevoerde diktemetingen aan een metalen romp voorzien van een nette digitale tekening van de meetwaarden.

Alle bij een HISWA Aankoopkeuring gebruikelijke inspecties (vochtmetingen indien van toepassing, diktemetingen, inspectie van de voortstuwingsinstallatie en alle overige technische installaties etc.) worden uitgevoerd doch “maatwerk” zoals een deel keuring (bijvoorbeeld alléén vocht- of diktemetingen) is uiteraard ook mogelijk.

Naast de aankoopkeuringen voert Expertiseburo Bunschoten een breed scala aan werkzaamheden uit zoals taxatie, schade expertise, contra-expertise, arbitrage, deskundigenonderzoek, nieuw- en verbouwbegeleiding etc.

Tevens is Expertiseburo Bunschoten pleziervaartuigen CE specialist met als doelstelling een helder inzicht in deze materie te verschaffen.

Ton Bunschoten is sinds 1983 onafgebroken expert en in die periode van inmiddels meer dan 30 jaar hebben de voornoemde werkzaamheden plaatsgevonden op zowel pleziervaart als beroepsvaart gebied.

Met deze mix van werkgebieden met ieder hun eigen specialiteiten is een unieke ervaring opgedaan ten faveure van beide werkgebieden.

Ton Bunschoten is lid van de Nederlandse Vereniging van Experts op Pleziervaartuigengebied (N.V.E.P.) / N.V.E.P. Qualified Yacht Surveyor®, NIVRE Register-Expert branche scheepvaart, Register-Taxateur VRT en Klasse RINA service supplier voor diktemetingen.

Postbus 141
3645 ZL Vinkeveen

Lange Meer 12
3645 WT Vinkeveen

Tel: 0297-58 70 70,
Fax: 0297-58 70 77
E-mail: info@burobunschoten.nl

Kvk Utrecht: 30201211