International Nautical Services

International Nautical Services is een onafhankelijk en gecertificeerd bedrijf waarbij onze HISWA qualified Yacht Surveyors een deskundig en onpartijdig rapport voor u opstellen op basis van jarenlange kennis en ervaring. Zijn er gebreken of hoge kosten te verwachten? Expertise bij aan- of verkoop geeft duidelijkheid.

International Nautical Services

Tel: +32 (0) 356 88 169
Tel: +31 (0) 800 4080 160
Fax: +32 (0) 356 999 27
E-mail: ins@ins-survey.com
Web: http://www.ins-yachtsurveyor.com